DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Remote Loa Soundmax B92/5.1

  Remote Loa Soundmax B92/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B92/5.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundmax B92/5.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B50 gỗ/5.1

  Remote Loa Soundmax B50 gỗ/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B50 gỗ/5.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundmax B50 Gỗ/5.1
  • Loa sub màu gỗ màu đồng đời cũ, phân biệt với B50 đời mới sau này
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B50 đen/5.1

  Remote Loa Soundmax B50 đen/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B50 đen/5.1

  • Remote học: Loa Soundmax B50 đen
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
  • Remote gốc màu đen như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack kẹp dây
  • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B50 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B30 trắng bạc/5.1

  Remote Loa Soundmax B30 trắng bạc/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B30 trắng bạc/5.1

  • Remote học: Loa Soundmax B30 đen
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
  • Remote gốc màu trắng bạc như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack bông sen RCA.
  • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B30 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

   

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B30 đen/5.1

  Remote Loa Soundmax B30 đen/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B30 đen/5.1

  • Remote học: Loa Soundmax B30 đen
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
  • Remote gốc màu đen như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack kẹp dây
  • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B30 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B81/5.1

  Remote Loa Soundmax B81/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B81/5.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundmax B81/5.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B50 trắng bạc/5.1

  Remote Loa Soundmax B50 trắng bạc/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B50 trắng bạc/5.1

  • Remote học: Loa Soundmax B50/5.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
  • Remote gốc màu trắng bạc như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack bộng sen RCA.
  • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B50 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax A9000/5.1

  Remote Loa Soundmax A9000/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax A9000/5.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundmax A9000/5.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Logitech Z860/5.1

  Remote Logitech Z860/5.1

  Mã sản phẩm Remote Logitech Z860/5.1

  • Remote loa các model sau: Logitech Z5500, Logitech Z860
  • Remote học chương trình
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Bluetooth Fenda T200X/2.1hot

  Remote Loa Bluetooth Fenda T200X/2.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundbar Bluetooth Fenda T200X/2.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundbar Bluetooth Fenda T200X/2.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote loa JQTF 4411/5.1

  Remote loa JQTF 4411/5.1

  Mã sản phẩm Remote loa JQTF 4411/5.1

  • Remote học chương trình: Loa JQTF JQ 2203a/5.1, JQTF JQ-2202a/5.1, Seapiano 4400/5.1, Seapiano SP-9900/5.1, JQTF 4411
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Samsung HW-J6001R/2.1

  Remote Loa Samsung HW-J6001R/2.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Samsung HW-J6001R/2.1

  • Remote Loa cong Samsung HW-J6001R/2.1
  • Model loa: Loa cong SAMSUNG HW-J6001R/XV
  • Serial number: AH59-02733B
  • Loại remote: remote học chương trình vì remote gốc không có sản xuất, hình dạng sẽ không giống remote gốc, chương trình đã được copy từ cây gốc vào và xài bình thường

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Microlab FC530/2.1

  Remote Loa Microlab FC530/2.1

  Mã sản phẩm Remote Microlab FC530/2.1

  • Remote học chương trình: Loa amply rời Microlab FC530/2.1, Microlab FC550/2.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Nansin W8600/4.1

  Remote Loa Nansin W8600/4.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Nansin W8600/2.1

  • Remote học chương trình: Loa Nansin W8600/2.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B80/5.1

  Remote Loa Soundmax B80/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B80/5.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundmax B80/5.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Logitech Z5500/5.1

  Remote Loa Logitech Z5500/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Logitech Z5500/5.1

  • Remote loa các model sau: Logitech Z5500, Logitech Z860
  • Remote học chương trình
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Bluetooth Fenda F380X/2.1

  Remote Loa Bluetooth Fenda F380X/2.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Bluetooth Fenda F380X/2.1

  • Remote học chương trình: Loa Bluetooth Fenda F380X/2.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa DVD Samsung HT-E350K/5.1

  Remote Loa DVD Samsung HT-E350K/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa DVD Samsung HT-E350K/5.1

  • Remote học chương trình: Loa DVD Samsung HT-E350K/5.1 
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B40 trắng bạc/5.1

  Remote Loa Soundmax B40 trắng bạc/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B40 trắng bạc/5.1

  • Remote học: Loa Soundmax B40 trắng bạc
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
  • Remote gốc màu trắng bạc như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack bộng sen RCA.
  • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B40 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Enkor S2830/2.1

  Remote Loa Enkor S2830/2.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Enkor S2830/2.1

  • Loại remote học
  • Loa Enkor S2830 
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 160000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Microlab FC530u/2.1

  Remote Loa Microlab FC530u/2.1

  Mã sản phẩm Remote Microlab FC530u/2.1

  • Remote học chương trình
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 160000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Logitech Z906/5.1

  Remote Loa Logitech Z906/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Logitech Z906/5.1

  • Remote học chương trình
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Creative Digital 5700/5.1

  Remote Creative Digital 5700/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Creative Digital 5700/5.1

  • Remote học
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 180000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Manon ST300/5.1

  Remote Manon ST300/5.1

  Mã sản phẩm Remote Manon ST300/5.1

  • Remote học chương trình
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote DVD Sony/5.1

  Remote DVD Sony/5.1

  Mã sản phẩm Remote DVD Sony/5.1

  • Remote gốc
  • Remote zin theo đầu DVD
  • DVD Sony các model sau: BDV-E190M, BDVE190M, BDV-E290, BDVE290

  Giá bán 220000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Nansin X-999EUSB/4.1

  Remote Loa Nansin X-999EUSB/4.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Nansin X-999EUSB/4.1

  • Remote học chương trình
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ

  Giá bán 160000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote loa JQTF JQ 2203a/4.1

  Remote loa JQTF JQ 2203a/4.1

  Mã sản phẩm Remote loa JQTF JQ 2203a

  • Remote học chương trình: Loa JQTF JQ 2203a/5.1, JQTF JQ-2202a/5.1, Seapiano 4400/5.1, Seapiano SP-9900/5.1, JQTF 4411
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

  Giá bán 160000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote DVD Dolby Panasonic/5.1

  Remote DVD Dolby Panasonic/5.1

  Mã sản phẩm Remote DVD Dolby Panasonic/5.1

  • Loại remote: remote học chương trình vì remote gốc không có sản xuất, hình dạng sẽ không giống remote gốc, chương trình đã được copy từ cây gốc vào và xài bình thường
  • DVD Dolby Panasonic SA HT335/5.1
  • DVD Dolby Panasonic SA PT150/5.1

  Giá bán 170000 VND

  ...xem chi tiết