Soundmax

 • Remote Loa Soundmax A2118/2.1

  Remote Loa Soundmax A2118/2.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax A2118/2.1

  • Remote loa Soundmax A2118/2.1
  • Loại remote: remote học, hình dạng là cây remote màu bạc như trong hình, được copy chương trình đầy đủ từ remote gốc qua về chỉ sử dụng,  hình ảnh là vị trí tương ứng của các nút chức năng được copy qua.

  Giá bán 150000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B20/5.1

  Remote Loa Soundmax B20/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B20/5.1

  • Hãng sản xuất: Soundmax
  • Remote học của loa soundmax B20
  • Remote học hình dạng ko giống remote gốc nhưng được copy chương trình đầy đủ từ remote gốc ra xài đầy đủ chức năng.

  Giá bán 140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Remote Loa Soundmax B40 cũ màu bạc/5.1

  Remote Loa Soundmax B40 cũ màu bạc/5.1

  Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B40 cũ màu bạc/5.1

  • Remote học chương trình: Loa Soundmax B40 cũ /5.1
  • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
  • Hình của Soundmax B40 như bên dưới, phân biệt với Soundmax B40 đời mới giống B50

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B92/5.1

   Remote Loa Soundmax B92/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B92/5.1

   • Remote học chương trình: Loa Soundmax B92/5.1
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

   Giá bán 180000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B50 gỗ/5.1

   Remote Loa Soundmax B50 gỗ/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B50 gỗ/5.1

   • Remote học chương trình: Loa Soundmax B50 Gỗ/5.1
   • Loa sub màu gỗ màu đồng đời cũ, phân biệt với B50 đời mới sau này
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B50 đen/5.1

   Remote Loa Soundmax B50 đen/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B50 đen/5.1

   • Remote học: Loa Soundmax B50 đen
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
   • Remote gốc màu đen như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack kẹp dây
   • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B50 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B30 trắng bạc/5.1

   Remote Loa Soundmax B30 trắng bạc/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B30 trắng bạc/5.1

   • Remote học: Loa Soundmax B30 đen
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
   • Remote gốc màu trắng bạc như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack bông sen RCA.
   • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B30 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

    

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B30 đen/5.1

   Remote Loa Soundmax B30 đen/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B30 đen/5.1

   • Remote học: Loa Soundmax B30 đen
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
   • Remote gốc màu đen như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack kẹp dây
   • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B30 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B81/5.1

   Remote Loa Soundmax B81/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B81/5.1

   • Remote học chương trình: Loa Soundmax B81/5.1
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

   Giá bán 180000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B50 trắng bạc/5.1

   Remote Loa Soundmax B50 trắng bạc/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B50 trắng bạc/5.1

   • Remote học: Loa Soundmax B50/5.1
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
   • Remote gốc màu trắng bạc như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack bộng sen RCA.
   • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B50 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax A9000/5.1

   Remote Loa Soundmax A9000/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax A9000/5.1

   • Remote học chương trình: Loa Soundmax A9000/5.1
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B80/5.1

   Remote Loa Soundmax B80/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B80/5.1

   • Remote học chương trình: Loa Soundmax B80/5.1
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết

  • Remote Loa Soundmax B40 trắng bạc/5.1

   Remote Loa Soundmax B40 trắng bạc/5.1

   Mã sản phẩm Remote Loa Soundmax B40 trắng bạc/5.1

   • Remote học: Loa Soundmax B40 trắng bạc
   • Remote học chương trình từ remote gốc vì remote gốc không có sản xuất, remote học thì hình dạng sẽ không giống remote gốc nhưng tất cả chức năng đều chỉnh bình thường đầy đủ 
   • Remote gốc màu trắng bạc như trong hình sẽ có đặc điểm nhận dạng trên thùng sub là kiểu kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub là kiểu jack bộng sen RCA.
   • Việc xác định remote gốc ảnh hưởng đến quá trình sao chép chương trình ra vì loa soundmax B40 cũng có 2 dòng remote phục thuộc vào cách kết nối giữa loa vệ tinh và thùng sub.

   Giá bán 140000 VND

   ...xem chi tiết